Firma ČMŽO – Slovakia vznikla v novembri 2019 ako člen ČMŽO skupiny, ktorej zakladajúcimi členmi sú Českomoravská železniční opravna a ČMŽO – elektronika so sídlom v Přerove.

Skupina ČMŽO sa zaoberá modernizáciami, opravami, rekonštrukciami a údržbou koľajových vozidiel. Naša firma rozšírila portfólio skupiny o ďalšie výrobky a služby na Slovensku a v zahraničí. Máme dlhoročné skúsenosti s riadením projektov v oblasti elektrotechniky pre rôzne oblasti priemyslu.