Návrh, konštrukcia a výroba elektrických zariadení pre koľajové vozidlá a priemyselné aplikácie:

  • 3-fázové striedače s výkonom do 70 kVA samostatne stojacich alebo zabudovaných do iných zariadení, napr. klimatizácie
  • 1-fázové striedače
  • nabíjače s výstupným napätím 24V, 48V a 110V DC a výkonom do 8 kW
  • špeciálne zdroje podľa zadania zákazníka
  • upgrade zastaralých železničných technológií a zvýšenie výkonu
  • opravy, montáž, údržba a skúšky elektrických zariadení
  • výroba laboratórnych stolov
  • predaj monoblokov firmy Lucchini